WORKSHOP I MUSIK SAMMEN
Workshoppen er en dag med fokus på at i talesætte og bevisthedsgøre hvordan vi spiller sammen, improviserer, komponerer, lytter til hinanden og hinandens lyde og ender ud i en "once in a lifetime" koncert.
Eleverne udvider deres klanglige horisont, deres ører, deres forståelse for hvad musik er, hvad det er vi gør når vi spiller sammen og deres sans for at være en del af noget større, igennem konkrete teknikker og et værk på tværs af alle genrer og teknisk kunnen med frie elementer og klare smukke kontrasfyldte personlige momenter.
 
Workshoppen er for mange musikere og er en vild måde at skabe utroligt spændende musik sammen, på tværs af genrer, erfaring, alder, kundskaber og instrumentering. Jeg har bla lavet det på fyens musikskoles talentlinje med 60 studerende, på Engelsholm Højskoles sangskriver og elektronisk linje for fuld power, på Toftlund Højskoles musiklinjer: sammenspil, kor, elektronisk og lydteknik og på sammenspilshold på Det Jyske Musikkonservatorium.
 
"Johannes arbejder på en måde, der hurtigt nedbryder barrieren mellem lærer og elev, hvorpå gruppen sammen nedbryder en række gængse forestillinger om, hvad musik egentlig er for en størrelse. Det besynderlige er så, at der imidlertid kommer noget ret god musik ud af processen, hvor man som deltager langsomt opdager, at man selv er med til at i én og samme bevægelse at nedbryde og udvide sin musikalske horisont. Det hele bindes fint sammen af, at Johannes umærkeligt fletter deltagernes egen musik ind og ud af både øvelser og koncert. Man skal være en usædvanligt kold skid for ikke at blive revet med."
 Anders Ruby: Producer, Cand. Mag og Højskolelærer på Engelsholm Højskole.